miércoles, 7 de octubre de 2009

PLE DEL AJUNTAMENT.Sessió extraordinària Data: 22 de juny de 2009

Ordre del dia:

1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS [28.05.2009]

2n. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
2.1. Liquidació del pressupost/2008 donar compte
2.2. Pla d’Estabilitat & Actuacions per a la millora de situació econòmica i pressupostària: aprovació
2.3. Procediment ~ Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D.Llei 5/2009

Informació de la Web de L'Ajuntament

No hay comentarios:

Publicar un comentario