miércoles, 7 de octubre de 2009

PLE DEL AJUNTAMENT.Sessió extraordinària Data: 25 de juny de 2009

Ordre del dia:

1r. Contracte de concessió d’obra de les Piscines municipals i de les instal·lacions esportives i d’oci
annexes: aprovació de la recepció de les obres
2n. Modificació de crèdit a l’empara del R.D. Llei 5/2009: aprovació
3r. Contractació d’operació de crèdit a l’empara del R.D.Llei 5/2009: aprovació

Informaciò de la Web de l'Ajuntament

No hay comentarios:

Publicar un comentario