miércoles, 8 de julio de 2009

Ple de l'Ajuntament Sessió ordinària Data: 28 de maig de 2009

Ordre del dia


1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [02.04.2009, 22.04.2009 i 11.05.2009 ]

2n. RESOLUCIONS APROVADES [401/2009 a 684/2009]:donar compte

3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1.Estat d’execució del Pressupost/09 a 31/III: donar compte
3.2.Projecte “LA DIPU ET BECA”: adhesió i aprovació conveni
3.3.Projecte “SONA LA DIPU, VALENCIA PROVÍNCIA WIFI”: adhesió i aprovació conveni
3.4.Ordenança d’Ocupació de la Via Pública: incoació modificació ~ regulació voreres
3.5.Construcció de parking soterrat a la Pl. Lepanto: incoació procediment i informació pública de l’Estudi de Viabilitat
3.6.Illa de sòl urbà de l’antic Molí de Sant Josep: esmena de la gestió urbanística

4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

5é. TORN D’INTERVENCIONS

Informació web Ajuntament de Benetusser vincle http://www.benetusser.net/archivos/PlenoAjuntament280509.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario