miércoles, 3 de junio de 2009

Col.locació de antena de telefonia mòbil en la Plaça Sant Sebastià

Respecte a la col·locació d'una antena de telefonia mòbil en una de les vivendes que formen part de l'associació de Veïns (en carrer Creu Roja ) comunicar-vós que reunits en assemblea van decidir no col·locar l'antena en la seua terrassa, esta associació, ha mantingut conversacions amb tots els presidents de les diferents comunitats de veïns que formen part de la Plaça de Sant Sebastian per a conéixer el seu opinió respecte a la col.locaciò de l'antena estant tots d'acord en no col·locar estes antenes de telefonia mòbil.

Si voleu informar-vos sobre la problemàtica que generen les antenes de telefonia mòbil podeu dirigir-vos a esta web, és de les mes completes http://www.avaate.org/

No hay comentarios:

Publicar un comentario