miércoles, 3 de junio de 2009

PLENS DEL AJUNTAMENT ANY 2009 ( Fins Maig)

Data: 16 de febrer de 2009 Sessió ordinària

Ordre del dia

1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [29.12.2008]

2n. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
2.1.
Taxa per serveis en el Centre Cultural El Molí per a aplicar al poseïdor del carnet per a Majors de Benetússer i de carnet Jove.
2.2.Expropiació immoble de c/ Cervantes 45: incoació procediment
2.3.Residència de la Tercera Edat: solJlicitud de més i millors infraestructures

3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3.1. Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ~ Aprovació del projecte de les actuacions del Taller d’Ocupació denominat “PARC MUNICIPAL D’ENERGIES RENOVABLES” i solJlicitud de subvenció:ratificació decret

4t. TORN D’INTERVENCIONS


http://www.benetusser.net/archivos/PlenoAjuntament160209.pdfData: 04 de març de 2009 Sessió extraordinària

Ordre del dia


1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [16.02.2009]

2n. RESOLUCIONS APROVADES [1256/2008 a 226/2009]:donar compte

3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1.Reglament Agrupació Local de Voluntaris: aprovació
3.2.Pressupost Municipal per a l’exercici 2009: inadmissió alJlegació
3.3.Conveni amb l’”IES «Maria Carbonell i Sánchez»: ratificació
3.4.Servei de recollida de R.S.U.
3.5.Informe anual del Defensor del Ciutadà 2008: donar compte

http://www.benetusser.net/archivos/PlenoMarzo2009.pdfData: 02 d’abril de 2009 Sessió ordinària

Ordre del dia


1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [04.03.2009]

2n. RESOLUCIONS APROVADES [227/2009 a 400/2009]:donar compte

3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1.Servei de la Mancomunitat de l’Horta Sud ~ Tramitació multes trànsit: adhesió
3.2.Servei Municipal d’aigua potable: Incidència en la determinació de l’import corresponent
al cost de la “gestió indirecta del servei”, en els anys 2007, 2008 i 2009: incoació
3.3.Serveis de les Piscines municipals i de les instalMlacions esportives i d’oci annexes: tarifes
3.4.Actuacions ~ Pla Especial d’impuls dels sectors productius del Decret Llei 1/2009 (Pla Camps)
3.5.Agrupació amb l’Ajuntament d’Alfafar & Execució obres del Camí de l’Orba
3.6.Convenis urbanístics ~ Zones verdes
3.7.Modificació Estatuts del Defensor/ del Ciutadà de Benetússer ~ “Defensor/a de la Ciutadania”
3.8.Defensor/a de la Ciutadania de Benetússer: començament del procés d’elecció
3.9.Desafectació de l’edifici de l’antic C.P. “Villar Palasí”: ratificació solMlicitud
3.10Proposta d’acord ~ 30 aniversari de les Eleccions Municipals de 1979

4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

5é. TORN D’INTERVENCIONS


http://www.benetusser.net/archivos/PlenoAbril2009-1.pdfData: 22 d’abril de 2009 Sessió extraordinària

Ordre del dia

1r. Serveis de les Piscines municipals i de les instal?lacions esportives i d’oci annexes: tarifes

http://www.benetusser.net/archivos/PlenoAbril2009-2.pdf
Data: 11 de maig de 2009 Sessió extraordinària

Ordre del dia

1r. ELECCIONS EUROPEES 2009: Designació, amb sorteig, dels integrants de les Meses Electorals

http://www.benetusser.net/archivos/PlenoMayo2009.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario