miércoles, 23 de diciembre de 2009

Ple de L' Ajuntament de Benetusser.Orde del dia del ple del 29-10-09

Sessió Extraodinaria

Ordre del dia

1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [24.09.2009 i 01.10.2009]

2n. RESOLUCIONS APROVADES [1122/2009 a 1232 /2009]: donar compte

3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1.Estat d’execució del Pressupost/09 a 30/VI: donar compte
3.2.Ordenances Fiscals/2010
3.3.Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntamente de Benetússer: aprovació i subscripció

Informació de la web de l' Ajuntament vincle http://www.benetusser.net/archivos/PLEAJUNTAMENT29102009.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario