miércoles, 7 de octubre de 2009

PLE DEL AJUNTAMENT.Sessió ordinària Data: 23 de juliol de 2009

Ordre del dia

1r. ACTA DE SESSIONS ANTERIORS: [22.06.2009, 25.06.2009, 02.07.2009 i 04.07.2009 ]

2n. RESOLUCIONS APROVADES [685/2009 a 950/2009]:donar compte

3r. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1.Contracte de subministrament i manteniment de gespa de les instal·lacions esportives: resolució
3.2.Parada del Mercat Municipal núm. 20: concessió
3.3.Festes Locals/2010: determinació

4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

5é. TORN D’INTERVENCIONS


Informació de la Web de l'Ajuntament

No hay comentarios:

Publicar un comentario