martes, 12 de mayo de 2009

Campanya "Acció veïnal elèctrica"

La seua reivindicació bàsica és què ha de desenvolupar-se un model elèctric digne per a les generacions futures

La Confederació Estatal d'Associacions Veïnals en relació a la situació de l'energia elèctrica a Espanya, i en relació al treball que s'està realitzant des del mes de setembre del 2008 iniciarà una nova fase amb la seua campanya la “Acció Veïnal Elèctrica”, basada en la reivindicació bàsica de què ha de desenvolupar-se un model elèctric digne per a les generacions futures , que s'execute sense abusos per part dels grans grups elèctrics, que evite el balafiament d'electricitat i aplic progressivitat en les tarifes i que siga un model transparent i consensuat amb la ciutadania.

Per tot el fonament anterior, el posicionament de les Associacions Veïnals de tot l'Estat es basa en què NO ES PODEN ACCEPTAR INCREMENTS DE TARIFA NI LA POSADA EN MARXA DE LA TARIFA D'ÚLTIM RECURS, LA QUAL SE SOL·LICITA QUE ES POSPOSE 6 MESOS PER A MILLORAR LA SEUA CONSISTÈNCIA TÈCNICA I PERQUÈ ACONSEGUISCA UN CONSENS SOCIAL, mentres que no es complisquen les condicions següents:

- S'intensifiquen les polítiques per a tendir a un model energètic menys dependent.
- Es reconeguen un cost de producció que eviten beneficis extraordinaris a les grans empreses.
- S'implanten tarifes progressives que incentiven en la gestió de la demanda i eviten el malbaratament.
- Es millore la informació sobre la procedència de l'electricitat, que acompanya les factures.
- S'amplie el palmito de les potencials empreses comercialitzadores d'Últim Recurs.

Per a dur a terme la informació corresponent i per a col·laborar amb la situació actual es pretén intensificar les gestions per a concertar una entrevista en la Secretaria General d'Energia, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, al mateix temps que simultàniament en tot el territori estatal, s'inicien les actuacions següents:

- Presentació de la campanya simultàniament en tot Espanya i dels materials d'informació que la CEAV posa a disposició de les entitats veïnals.
- Crida a la realització d'Assemblees informatives de barri a fi de donar a conéixer la situació actual perquè la ciutadania puga conéixer les qüestions importants en esta matèria.
- Realització de concentracions de dirigents veïnals en els distints territoris com a mitjà de reivindicació dels punts principals d'esta actuació.
- Firma d'escrits d'adhesió a la campanya CEAV, per totes les AAVV i altres organitzacions, a fi de col·laborar en la mateixa.
- Presentació de mocions als Ajuntaments perquè, com a Administració més pròxima, recolzen esta campanya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario