viernes, 20 de febrero de 2009

Ple del 16 de desembre de 2008. . Millora de Plaça Publica. Plaça sant Sebastià

En el punt 3.10 s'acorda:

Primer. Aprovar, pel que fa el pla d'Actuacions programades del 2009 (PAP/09), de la Diputaciò provincial de Valencia, els següents extrems:

1º. Sol.licitar la inclusiò al pla, pel que fa este municipi, del projecte d'obra "millora de plaça Publica / 09", amb un pressupost de 300.000 €

2º Acceptar la delegaciò en este municipi de la contractaciò l'obra

3º Comprometre les aportacions municipals economiques per a la referida obra, tot incloent al pressupost municipal per a l'exercici 2009, consignaciò economica per poder atendre l' aportaciò economica que li corresponga.

4º Assolir el compromis de donar cumpliment en el proces d'execució de la inversió, a les diretrius aprovades per la Diputació Provincial per a l'elaboració i gestió dels plans provincials


Segon. Notificar este acord a la Diputació Provincial de Valencia

No hay comentarios:

Publicar un comentario